Lokaty bankowe w 2019 roku

Stopy procentowe w 2019 roku pozostają na bardzo niskim poziomie. To odpowiednio 1,50% dla stopy referencyjnej, 2,50% dla lombardowej, 0,50% dla depozytowej i 1,75% redyskontowej (wekslowej). Co to oznacza? Lokaty zaczynają powoli przegrywać z rosnącą inflacją. Rada Polityki Pieniężnej wskazuje na potrzebę podniesienia stóp procentowych, ale prawdopodobnie w średniej perspektywie. Jak przedstawia się sytuacja w lokatach bankowych na 2019 rok?

Jak wygląda rynek lokat bankowych?

Średnie oprocentowanie lokat bankowych w połowie roku to około 1,5%. To jeden z najniższych poziomów w historii lokat bankowych. Co to oznacza w praktyce? Dołek oszczędnościowy to w perspektywie zmiana sytuacji dla oszczędzających. Stopy procentowe NBP na pewno podniesie, jeżeli inflacja nie zachowa się zgodnie z założonym celem. Na politykę monetarną wpływa presja wysokich cen żywności, energii elektrycznej, zaniedbania polityczne, największy program socjalny na świecie w stosunku do PKB. Wiele banków w 2018/2019 znalazło się w kryzysowej sytuacji. To dotyczy szczególnie grupy kapitałowej Getin, w której inwestorzy mogli liczyć na stosunkowo wysokie oprocentowanie lokat bankowych. To powoli ulega zmianie, a konkurencja przejmuje klientów wskazanych placówek. Duża inflacja wyrywająca się prawdopodobnie spod kontroli Narodowego Banku Polskiego powoduje realne straty na lokatach. Oczywiście inwestorzy długoterminowi nie powinni się martwić tym scenariuszem, bo i tak odzyskają straty w przyszłości. Najgorsza sytuacja dotyczy inwestorów krótkoterminowych, czy osób decydujących się na zachowanie maksymalnej płynności przy uruchamianiu depozytów oszczędnościowych.

Czytaj więcej »