Do czego prowadzi konsolidacja kredytów?

Konsolidacja to jedna z najciekawszych i najszybszych form restrukturyzacji zadłużenia (nadmiernego, problem dotyka większości drobnych pożyczkobiorców w kraju). Do czego prowadzi i jakie posiada zalety, czy ewentualne ograniczenia?

Połączenie wielu długów z wieloma zaletami

W konsolidacji chodzi o połączenie dotychczasowych długów w jeden. Obniżenie miesięcznej raty do normalnego, akceptowanego przez gospodarstwo domowe poziomu to najważniejsza zaleta wskazanej formy restrukturyzacji. Obniżona rata jest zawsze dopasowana do aktualnych możliwości zarobkowych. Tutaj bank charakteryzuje się największą elastycznością. Niższa rata miesięczna wiąże się naturalnie z wydłużeniem okresu kredytowania, przy zabezpieczeniu hipotecznym nawet do trzydziestu lat. W takim przypadku mocno rośnie koszt całkowity kredytu konsolidacyjnego, dlatego kredytobiorca powinien rozpatrzyć wnoszenie nadpłat lub manipulację wskaźnikami. Niektórzy kredytobiorcy zaciągają kredyt konsolidacyjny na spłatę długów, ale też na konsumpcję, w ustalonej wcześniej części. Relacje są różne, najczęściej spotykana to 80 do 20 na potrzeby konsumpcyjne. Kredyt konsolidacyjny z drugiej strony uniemożliwia już korzystanie z innych form zadłużenia. Nie warto tego robić przez znaczące ograniczenie zdolności kredytowej, a także na potencjalną utratę zaufania instytucji finansowych. Po konsolidacji najlepiej zrezygnować w ogóle z kredytowania na dłuższy czas, aż nie naprawisz budżetu domowego.

Niskie stopy procentowe zachęcają do restrukturyzacji

Konsolidacja jest opłacalna szczególnie przy niskich stopach procentowych. Narodowy Bank Polski w dalszym ciągu utrzymuje politykę monetarną na atrakcyjnym dla pożyczkobiorców poziomie. W konsolidacji kredytobiorca ma do czynienia z uśrednieniem oprocentowania i z dostosowaniem terminu spłaty do harmonogramu wypłaty pensji, co jest dużym udoskonaleniem. Przy spłacie wielu długów i przy różnych terminach bardzo często dochodzi do naruszeń historii kredytowej (BIK). Nie można jednak powiedzieć, że kredyt konsolidacyjny to kredyt ostatniej szansy, ponieważ przy składaniu wniosku kredytowego od klienta wymaga się pozytywnej zdolności kredytowej, która docelowo uzależnia maksymalną kwotę zadłużenia – restrukturyzacji.